Necklace

logo.jpgc1.gif01.gifc1.gif02.gifc1.gif03.gifc1.gif04.gifc1.gif05.gifc1.gif06.gif

DSC_01033.JPG
zodiac sign

DSC_0472.JPG
number

DSC_0718.JPG
soft cream

DSC_0772.JPG
teardrop

DSC_0810.JPG
pear, apple, cherry

DSC_0817.JPG
butterfly

DSC_0929.JPG
teardrop

DSC_0968.JPG
piglet, turtle

DSC_0969.JPG
hippo, elephant, crocodile

DSC_0977.JPG
hippo, elephant, crocodile

DSC_0982.JPG
chick

DSC_0984.jpg
ship

DSC_0985.JPG
ship, ribon, skul, heart

DSC_0989.JPG
vehicle, heart

DSC_0990.JPG
flamingo, candy, vehicle

DSC_0991.JPG
ice cream

DSC_0992.JPG
anchor

DSC_0999.JPG
ribon, heart

DSC_1001.JPG
loop with sea shell

DSC_1003.JPG
rainbow & cloud

DSC_1006.JPG
large crescent, loop

DSC_1007.JPG
large circle

DSC_1008.JPG
large cross, loop, anchor

DSC_1128.JPG
snowman